Cbox
[older messages]
17 Mar 18, 11:05 PM
VINH
ăn đtl
17 Mar 18, 11:06 PM
VINH
đề 10 số lại đc ăn
20 Mar 18, 11:27 AM
quang
qua stl ăn đc con
20 Mar 18, 11:27 AM
quang
chán thế
20 Mar 18, 09:44 PM
Nghiem
Hôm nay theo dtl 31 đi mất hết 100 điểm.
21 Mar 18, 09:50 AM
Minh
@Nghiem thật ko đấy
21 Mar 18, 09:51 AM
VINH
qua ăn đc con đề 10s
22 Mar 18, 05:42 PM
nam
Nay liệu đtl nổ ko đây
23 Mar 18, 07:55 AM
VINH
qua lai van ăn de
23 Mar 18, 07:55 AM
nam
đtl may mà vào 400đ
23 Mar 18, 07:55 AM
nam
hốt bạc rồi
23 Mar 18, 07:55 AM
Minh
@nam dướng nha
23 Mar 18, 07:55 AM
Minh
tôi chỉ vào 50đ thôi
23 Mar 18, 07:56 AM
linh ka
từ khi theo btl vs đtl có lời hẵn ra
23 Mar 18, 07:56 AM
VINH
Qua có ai win đề giống tôi k
24 Mar 18, 02:20 PM
VINH
qua đc con lô 2 nháy
29 Mar 18, 03:06 PM
Nghiem
Dạo này không ai chơi gì ah ?
1 Apr 18, 04:59 PM
linh kun
qua ăn đtl 2 nháy
1 Apr 18, 04:59 PM
linh kun
nay mong 2 nháy tiếp
24 Apr 18, 06:14 AM
Nghiem
Hôm qua nhờ BTL 29 mình được 50 điểm.