Upgrade
15 Aug 19, 09:44 AM
กองพัสดุ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-1415718
15 Aug 19, 09:45 AM
กองพัสดุ
โทรสาร 02-1438165
19 Aug 19, 03:20 PM
กองพัสดุ
รับทราบการเบิกของ สจ.ศรีสะเกษ ครับ
20 Aug 19, 11:26 AM
สจ.ระยอง
ระยองส่งรายการเบิกไปแล้ว ได้รับไหมคะ
20 Aug 19, 11:38 AM
กองพัสดุ
@สจ.ระยอง กำลังตรวจสอบให้ครับ
20 Aug 19, 11:39 AM
กองพัสดุ
@สจ.ระยอง รับทราบการเบิกในระบบ แล้วครับ
20 Aug 19, 01:56 PM
กองพัสดุ
รับทราบการเบิกของ สจ.บุรีรัมย์ ครับ
21 Aug 19, 12:53 PM
สจ.ระยอง
ขอเลื่อนวันไปรับของ จากวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2562 เป็นวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 คะ
21 Aug 19, 04:16 PM
กองพัสดุ
@สจ.ระยอง รับทราบครับ
21 Aug 19, 04:16 PM
กองพัสดุ
รับทราบการเบิกของ สจ.ลพบุรี ครับ
22 Aug 19, 03:21 PM
สจ.ลพบุรี
ได้ส่งรายการเบิกของเพิ่มเติม 1 รายการ ค่ะ