Upgrade
19 Th11 18, 07:18 PM
Heo sưa
@Sói vk sao rồi e
19 Th11 18, 07:18 PM
Kate
@Heo sưa ko sao e, bạn c of xem phim oy
19 Th11 18, 07:17 PM
Heo sưa
@Kate chị tai thấy chị có bạn em xuống đây
19 Th11 18, 07:17 PM
Heo sưa
@Sói chị không biết
19 Th11 18, 07:17 PM
Kate
@Heo sưa c my nà
19 Th11 18, 07:16 PM
Heo sưa
@Kate không chị nik mit adm
19 Th11 18, 07:16 PM
Kate
@Sói ta kB bạn, chỉ biết gấu bông là cb
19 Th11 18, 07:16 PM
Sói
@Heo sưa Vg giờ e nc mỗi c lâu lắm e ko nc vs chip vs mít nữa ^^
19 Th11 18, 07:16 PM
Sói
@Kate Xao biết tôi CB cũ v
19 Th11 18, 07:15 PM
Kate
@Heo sưa mit là nấm hả e
19 Th11 18, 07:15 PM
Heo sưa
19 Th11 18, 07:14 PM
Heo sưa
@Sói mít với chị.chíp bên đó
19 Th11 18, 07:14 PM
Kate
@Sói kcj
19 Th11 18, 07:13 PM
Sói
@Kate V ak c
19 Th11 18, 07:12 PM
Kate
@Sói la CB cũ
19 Th11 18, 07:12 PM
Heo sưa
19 Th11 18, 07:10 PM
Heo sưa
@Sói web đó lâu rồi tv edu bên đó nhiều lắm em
19 Th11 18, 07:10 PM
TíCaCa
@Heo sưa thế thôi
19 Th11 18, 07:10 PM
Heo sưa
@Sói gaubong us
19 Th11 18, 07:09 PM
Heo sưa
@TíCaCa em xóa zalo chua làm lại
[Các tin cũ]