Upgrade
21 Th07 18, 02:11 PM
£inh
@(🇻🇳 ) dạ
21 Th07 18, 02:10 PM
(🇻🇳 )
@£inh em choi nha..ah of. Bye2 @£inh
21 Th07 18, 02:09 PM
(🇻🇳 )
@£inh ukm...
21 Th07 18, 02:09 PM
£inh
@(🇻🇳 ) có a lội luôn đó hihi
21 Th07 18, 02:08 PM
(🇻🇳 )
@£inh trên em có bi ngập nc. K
21 Th07 18, 02:08 PM
£inh
@(🇻🇳 ) có a
21 Th07 18, 02:08 PM
(🇻🇳 )
@£inh 37. Bữa ni..Có mưa k em @£inh ?
21 Th07 18, 02:07 PM
(🇻🇳 )
@£inh ah lm nhưng j này. Nghi rồi
21 Th07 18, 02:07 PM
£inh
@(🇻🇳 ) em được nghỉ sao a ol sớm thế
21 Th07 18, 02:06 PM
(🇻🇳 )
@£inh chiều ni . Em k đi lm à..hôm nay 37 còn mưa nữa k em
21 Th07 18, 02:05 PM
£inh
@(🇻🇳 ) vâng a
21 Th07 18, 02:05 PM
(🇻🇳 )
@£inh mà trong này...ah cũng có qoen ai đâu.được mấy ng à..nay lỗi ego. Ho k vào
21 Th07 18, 02:04 PM
£inh
@(🇻🇳 ) bạn đó ms vào là bạn của my
21 Th07 18, 02:03 PM
(🇻🇳 )
Kevil ah k qoen bạn đó
21 Th07 18, 02:03 PM
(🇻🇳 )
@£inh ken....h k qoen
21 Th07 18, 02:02 PM
(🇻🇳 )
@£inh tai. Em.va sói. Chưa qoen nhau y thôi
21 Th07 18, 02:02 PM
£inh
@(🇻🇳 ) e k ns sói e ns cái bạn nik kevil mà
21 Th07 18, 02:02 PM
(🇻🇳 )
@£inh sói .vẫn hay nc voi anh mà..
21 Th07 18, 02:01 PM
£inh
@(🇻🇳 ) a k thấy bạn đó lên chỉ hỏi my thui sao
21 Th07 18, 02:01 PM
(🇻🇳 )
@£inh anh biết..sói choi đây. Lâu rồi
[Các tin cũ]