[الرسائل الأقدم]
19 سبت 17, 02:51 م
كـﮩ℘ـبـﮩ℘ـريـﮩـاء أنـﮩ℘ـثـﮩ℘ـى لاتـﮩنـﮩ℘ـحـﮩنـﮩـي
خ1
19 سبت 17, 02:51 م
لآ يشتَـآكْ موَ فدَ ,,, هيهْ قَـ،ِـسمـ،ـةْ ]> جَـدوْ ثعَـبـآنْ عمَــرٍ
ك6
19 سبت 17, 02:51 م
تـمـتـّــلك قــ₰ـلبي لــمـآ ]> هہـدوُڜ
و0
19 سبت 17, 02:52 م
لآ يشتَـآكْ موَ فدَ ,,, هيهْ قَـ،ِـسمـ،ـةْ ]> جَـدوْ ثعَـبـآنْ عمَــرٍ
شون ضوجه
19 سبت 17, 02:52 م
مـَآالَيْ الدنيَآ بأحسآسكْ إْنآ محتآَج َلأنفَآسكَ]> صَـ،ِـفَـ،ِـآء
غير لو هاي من صدك حبوبتج اتعيقل بيها
19 سبت 17, 02:52 م
كـﮩ℘ـبـﮩ℘ـريـﮩـاء أنـﮩ℘ـثـﮩ℘ـى لاتـﮩنـﮩ℘ـحـﮩنـﮩـي
برب انام م7
19 سبت 17, 02:52 م
آلَـۣۗہــمۣۗہــۣۗہـوۣجۣۗ آلَـۣۗہــهۣۗہـآدُئ
م8
19 سبت 17, 02:52 م
لآ يشتَـآكْ موَ فدَ ,,, هيهْ قَـ،ِـسمـ،ـةْ ]> جَـدوْ ثعَـبـآنْ عمَــرٍ
بدري
19 سبت 17, 02:52 م
ٍ
ث3
19 سبت 17, 02:52 م
نوو..
س1
19 سبت 17, 02:52 م
اناقة طالبة
ك6
19 سبت 17, 02:52 م
خوان ميكيل}>حسو
م8
19 سبت 17, 02:52 م
آلَـۣۗہــمۣۗہــۣۗہـوۣجۣۗ آلَـۣۗہــهۣۗہـآدُئ
س2 نورت
19 سبت 17, 02:52 م
كـﮩ℘ـبـﮩ℘ـريـﮩـاء أنـﮩ℘ـثـﮩ℘ـى لاتـﮩنـﮩ℘ـحـﮩنـﮩـي
لآ يشتَـآكْ موَ فدَ ,,, هيهْ قَـ،ِـسمـ،ـةْ ] جَـدوْ ثعَـبـآنْ عمَــرٍ> من عمرك
19 سبت 17, 02:52 م
تـمـتـّــلك قــ₰ـلبي لــمـآ ]> هہـدوُڜ
هي لو صدك حبوبتي جان اني كابلتها وكعدت
19 سبت 17, 02:52 م
خوان ميكيل}>حسو
س2 نورت ف7
19 سبت 17, 02:52 م
لآ يشتَـآكْ موَ فدَ ,,, هيهْ قَـ،ِـسمـ،ـةْ ]> جَـدوْ ثعَـبـآنْ عمَــرٍ
ك6
19 سبت 17, 02:52 م
تـمـتـّــلك قــ₰ـلبي لــمـآ ]> هہـدوُڜ
س2 خ9
19 سبت 17, 02:52 م
نوو..
شكرا ة9
19 سبت 17, 02:52 م
لآ يشتَـآكْ موَ فدَ ,,, هيهْ قَـ،ِـسمـ،ـةْ ]> جَـدوْ ثعَـبـآنْ عمَــرٍ
ع عمرج