[Các tin cũ]
19 Th02 20, 00:05
Thuydeptrai: Ngủ di e
19 Th02 20, 00:05
Thuydeptrai: Ko ai chát dau em
19 Th02 20, 00:05
thanh: Bye
19 Th02 20, 00:05
Thuydeptrai: Bye
19 Th02 20, 00:11
Thuydeptrai: Hihi
19 Th02 20, 01:31
Thuydeptrai: Hahaha
19 Th02 20, 02:16
Thuydeptrai: Hahhahahaaha
19 Th02 20, 02:32
Thuydeptrai: Hihi
19 Th02 20, 04:38
thanh: Ư ư ư ư...aaaa....
19 Th02 20, 05:48
Bakhia: Giây rồi à
19 Th02 20, 05:51
Bakhia: Sáng nứng sớm dậy
19 Th02 20, 05:53
Bakhia: Chẳt ngủ quên cuộc hẹn rồi
19 Th02 20, 06:11
thanh: ...
19 Th02 20, 06:12
Bakhia: Hiiii
19 Th02 20, 06:15
Bakhia: Mơi nhăt e
19 Th02 20, 06:16
Bakhia: Chờ a tý xíu nha
19 Th02 20, 06:17
Son: E
19 Th02 20, 06:18
Son: Có e nào ko
19 Th02 20, 06:19
Bakhia: E rồi chưa
19 Th02 20, 06:21
Bakhia: E đâi rồi