[Các tin cũ]
17 Th09 19, 00:48
Khuongvuhj: @Addmim nam ak
17 Th09 19, 00:49
Addmim: K nhẽ nũ
17 Th09 19, 00:49
Khuongvuhj: @Addmim vk kêu như đúng dồi
17 Th09 19, 00:49
Addmim: Vãi
17 Th09 19, 00:50
Khuongvuhj: @Addmim kb zalo a cho vào nhóm chat xex
17 Th09 19, 00:50
Addmim: Thạt
17 Th09 19, 00:50
Addmim: Hay toàn bđ
17 Th09 19, 00:50
Khuongvuhj: @Addmim uk
17 Th09 19, 00:51
Addmim: Zalo là gi
17 Th09 19, 00:51
Khuongvuhj: @Addmim k tin thôi
17 Th09 19, 00:51
Addmim: Tin
17 Th09 19, 00:51
Khuongvuhj: @Addmim có so dt vừa gửi đó
17 Th09 19, 00:51
Addmim: Mat mát gì đâu
17 Th09 19, 00:51
Khuongvuhj: @Addmim 0362768967
17 Th09 19, 00:52
Addmim: Ok
17 Th09 19, 00:52
Addmim: Gio con ai chát k thế
17 Th09 19, 14:52
Lang_tu_nha_que: 2222222222222
17 Th09 19, 14:53
Lang_tu_nha_que: Lâu r k vô c ó b gái nào k nhỉ
17 Th09 19, 14:54
Lang_tu_nha_que: :o
17 Th09 19, 14:59
Lang_tu_nha_que: Có b gái nào k kb zalo nc đi 01697901756 01697901756