[Các tin cũ]
8 Th04 20, 00:16
hihi: wi ui
8 Th04 20, 00:18
Themloontimgaidam: @Wi dang chat voi a ma nc voi ai vay
8 Th04 20, 00:25
Thuydeptrai: Hihihi
8 Th04 20, 00:26
Thuydeptrai: @Wi hihi em zalo nè em 0332337994 kb a di e
8 Th04 20, 00:30
Thuydeptrai: Hihi
8 Th04 20, 02:53
Langtu: Sợ
8 Th04 20, 04:27
Thuydeptrai: Hi
8 Th04 20, 05:02
Tuan: Ko có gái đâu
8 Th04 20, 05:45
thanh: Nứng quá
8 Th04 20, 05:45
thanh: Có ai thức..
8 Th04 20, 05:46
thanh: Trèo lên em đi..
8 Th04 20, 05:59
Wht: Em oi
8 Th04 20, 05:59
Wht: Có a ne
8 Th04 20, 06:03
Wht: A muốn dit e
8 Th04 20, 06:06
Wht: Coi chuồng đi e a so lon e
8 Th04 20, 06:31
thanh: Rồi nè
8 Th04 20, 06:32
thanh: ..
8 Th04 20, 06:34
Langtu: :$ tìm gái chát sex
8 Th04 20, 06:34
Bakhia: Lại gặp mày nửa
8 Th04 20, 06:36
Bakhia: E....iu 7h nc nha nếu thấy nc sex a hok chat với e nửa