12 Feb 20, 11:39 PM
Tamygotchi: I am new to the Tamagotchi On. I love the device.
12 Feb 20, 11:38 PM
Tamygotchi: Hi.
12 Feb 20, 11:38 PM
Tamygotchi: Hi.
20 Apr 19, 11:59 PM
dreamytama: Hello! Does anyone still check this site?
23 Feb 19, 01:33 PM
Mason has Mametchi: Mametchi is dancing. Tamagotchi Mini
23 Feb 19, 01:33 PM
Mason has Mametchi: :mametchi-smile: hapihapitchi
23 Feb 19, 01:32 PM
Mason has Mametchi: Hello
8 Jan 19, 12:48 AM
ronashiel: pero masarp ka kung gustio mo tirahin kita sa puke
8 Jan 19, 12:48 AM
Mark andy: bata pa po akoo
8 Jan 19, 12:48 AM
Mark andy: pleeeess
[older messages]