1 Oct 12, 08:18 AM
yznav: uyan na boy
30 Sep 12, 05:09 PM
yznav: maray na hapon
30 Sep 12, 07:26 AM
yznav: post lang kang mga request
26 Sep 12, 10:17 AM
yznav: nimbuzz makaskas
26 Sep 12, 10:16 AM
yznav: ehem
26 Sep 12, 10:10 AM
yznav: post lang po dito