13 Dec 20, 04:59
พระเดชา: สถานีวิทยุ 98.25 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ และ 99.25 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี รับสัญญาณทุกวัน 06.00 07.00
31 Mar 17, 11:42
วัดป่าจริยธรรม: 25มีนาคม-25เมษายน งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน หลักสูตรสามเณรใจสิงห์ รุ่นที่ 12
29 Mar 17, 14:58
เอฟเด็กวัด....: คิดถึงวัดจัง.....
4 Nov 16, 12:00
อุดร จันทวัน: โชค พยายามมาหลายวันแล้ว ส่งไฟล์เสียงไม่ได้นะ
4 Nov 16, 11:58
อุดร จันทวัน: โชค พยายามหลายวันแล้ว ส่ง ไฟล์ซิลล่าไม่ได้นะ
1 Nov 16, 17:38
อุดร จันทวัน: ดูเนตด้วย
1 Nov 16, 17:37
อุดร จันทวัน: โชค ส่งไฟล์ ซิลล่าไม่ได้ วันนี้ เร่ืมนะ
23 Sep 16, 12:51
พระจิรวัฒน์: อนุโมทนาครับ ดูในยูทูป แล้วตามมาฟังต่อ
1 Aug 16, 12:51
Admin watpa.net: สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ค facebook.com/chokd.serichon ครับ
1 Aug 16, 12:50
Admin watpa.net: เนื่องจากช่วงนี้หน้าฝน ไฟฟ้าดับบ่อยครับ อาจเกิดจากไฟฟ้าดับครับ
[older messages]