5 Feb 14, 12:00 PM
cherry_8x: Lại 1 năm mới đến!
30 Mar 13, 04:49 PM
jade: chan
15 Oct 12, 10:05 AM
cherry_8x: Lâu ko post bài hee. Dạ này toàn chú ý đến Fb. hix
14 Jun 12, 07:22 PM
ngan: hi
14 Jun 12, 07:22 PM
ngan: hi
19 May 12, 07:27 PM
peyo93: hum nay mjnh cung met moi
9 May 12, 08:35 AM
cherry_8x: ve ve ve ....he` ve
21 Apr 12, 12:09 PM
xuan hung: he lo! m0j nguoj
8 Apr 12, 12:01 PM
co be ngox nhat: cac ban oi
2 Nov 11, 11:19 PM
Cherry_8x: HAPPY BIRTHDAY TO ME!
20 Oct 11, 08:56 AM
nhocphonglan: chuc ca nha 1 ngay le vui ve
20 Oct 11, 08:55 AM
nhocphonglan: chao ca nha
20 Oct 11, 08:55 AM
nhocphonglan: hey you
20 Oct 11, 08:55 AM
nhocphonglan: rgr
20 Oct 11, 08:55 AM
nhocphonglan: bupbekhongtinhyeu16062000
14 Sep 11, 10:44 PM
Cherry_8x: Di lam` moi biet met quy ngay nghi
19 Jul 11, 08:49 AM
phuong kon: moi nguoi` co tin nhung loi vaga tien tri không
10 Jul 11, 04:43 PM
Cherry_8x: Rùi lại học hè````!!!!
13 Jun 11, 05:04 PM
Cherry_8x: nghi/ He````!
27 May 11, 07:20 AM
tuan456: minhtuan
[older messages]