17 Jan 19, 11:04 AM
kee: ทางแห่งความสำเร็จมักยากลำบาก แต่ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง หัวใจแข็งแกร่ง99.5อัลฟาเรดิโอ
16 Jan 19, 11:20 AM
kee: พระเจ้าอวยพรคุณครูทุกท่านให้มี สุขภาพแข็งแรง เป็นที่รักของลูกศิษย์ตลอดไปครับ99.5อัลฟาเรดิโอ
15 Jan 19, 11:06 AM
kee: ร่างกายที่ผ่านการฝึกฝน หัวใจที่พ้นผ่านความทุกข์ ย่อมพร้อมสู้อุปสรรค99.5อัลฟาเรดิโอ
14 Jan 19, 10:30 AM
kee: คำพูดที่กรองแล้ว ย่อมดีกว่าตรงๆแต่ผ่าซาก99.5อัลฟาเรดิโอ
11 Jan 19, 11:09 AM
kee: ชนะใจตัวเองให้ได้ เรื่องอยากเอาชนะคนอื่นก็ไม่จำเป็น99.5อัลฟาเรดิโอ
8 Jan 19, 11:29 AM
kee: ดีที่สุดของชีวิต คือได้ใช้ชีวิตบนความราบเรียบ สงบสุข มีโอกาสเป็นที่พึ่งของคนอื่น99.5อัลฟาเรดิโอ
7 Jan 19, 10:47 AM
kee: ชีวิตที่ยังหายใจ ยังต้องเดิน วิ่ง แม้แต่คลาน เพื่อการดำรงอยู่99.5อัลฟาเรดิโอ
4 Jan 19, 10:39 AM
kee: อยู่กับธรรมชาติ ด้วยวิถีปรับตัวตาม สุขสบายกว่าแข็งขืนฝืนสู้99.5อัลฟ่าเรดิโอ
2 Jan 19, 09:56 AM
kee: เริ่มต้นชีวิต ด้วยความคิดบวกๆ99.5อัลฟาเรดิโอ
28 Dec 18, 10:14 AM
kee: สร้างนิสัยดีๆ เริ่มจากภายในดี หลั่งเทความสวยงามออกมาถึงภายนอก99.5อัลฟาเรดิโอ
21 Dec 18, 09:53 AM
kee: ชีวิตที่ดี คือชีวิตที่เรียบง่าย สงบสุข พอเพียง99.5อัลฟาเรดิโอ
20 Dec 18, 09:25 AM
kee: ปลุกใจให้แช่มชื่น ตื่นตัวรับทุกวันใหม่99.5อัลฟาเรดิโอ
19 Dec 18, 10:24 AM
kee: กล้าคิด กล้าก้าวต่อ แต่อย่าท้อหากต้องถอยบ้าง..แต่..เพื่อวิ่งต่อ99.5อัลฟาเรดิโอ
17 Dec 18, 11:01 AM
kee: เพื่อนใกล้ชิด มิตรคู่เพลง99.5อัลฟาเรดิโอ
13 Dec 18, 11:07 AM
kee: ของขวัญใดๆไม่เท่าสุขภาพดี ชีวิตสงบสุข๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
10 Dec 18, 11:12 AM
kee: สีสันสดใสที่เติมใส่ชีวิตวันละนิด ฟิตหัวใจให้ชุ่มฉ่ำ๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
7 Dec 18, 11:09 AM
kee: ปลายปียังทำดีได้เสมอ ต้นปีความดียิ่งน่าทำ๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
4 Dec 18, 09:38 AM
kee: ทางออกของชีวิต หาได้หลายทาง ขอเพียงบากบั่นค้นหา๙๙ใ๕อัลฟาเรดิโอ
3 Dec 18, 10:04 AM
kee: เป็นมิตรกับทุกชีวิต ใกล้ชิดความสุข๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
29 Nov 18, 09:31 AM
kee: ไม่ใช่คนเลิศเลอ แค่เป็นคนที่ใครๆอยากเจอเจอ๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
[older messages]