24 May 19, 11:33 AM
kee: แข็งแรงกว่า ก็ช่วยประคองคนอ่อนแอกว่า99.35อัลฟาเรดิโอ
23 May 19, 10:49 AM
kee: เมื่อยล้าก็พัก เหนื่อยนักก็หยุด มีแรงค่อยแซง แข็งแรงค่อยสู้99.5อัลฟาเรดิโอ
22 May 19, 11:39 AM
kee: พลังบวก หมั่นปลดปล่อยสู่คนรอบข้าง เพื่อเสริมกำลัง และสร้างความรัก99.5อัลฟาเรดิโอ
15 May 19, 11:36 AM
kee: ถ้าล้มแล้วเจ็บแสดงว่ายังมีชีวิต..ลุกขึ้นเดินต่อ99.5อัลฟาเรดิโอ
14 May 19, 11:18 AM
kee: รักสร้างความหวัง กำลังใจ อนาคต99.5อัลฟาเรดิโอ
9 May 19, 11:34 AM
kee: ชีวิต มีพลาด มีสมหวัง ขอเพียงแค่ได้สู้สุดแรง ก็พอแล้ว99.5อัลฟาเรดิโอ
8 May 19, 11:42 AM
kee: เป็นคนดีก็ดึงดูดคนดีๆมาเข้าใกล้99.5อัลฟาเรดิโอ
7 May 19, 11:40 AM
kee: คุณค่าใช่สร้างจากเครื่องประดับภายนอก แต่มาจากภายในพุ่งทะลุเปล่งประกาย99.5อัลฟาเรดิโอ
6 May 19, 11:19 AM
kee: ถ้าตัวเราไม่สู้ ใครก็ช่วยเราไม่ได้99.5อัลฟาเรดิโอ
2 May 19, 11:37 AM
kee: พูดน้อยฟังเยอะ ทำมากไม่ติไม่บ่น สุขกับสิ่งที่ทำ ชีวิตแจ่มจัส99.5อัลฟาเรดิโอ
1 May 19, 11:40 AM
kee: วุ่นกับครอบครัวก็สุขกว่ายุ่งเรื่องชาวบ้าน99.5อัลฟาเรดิโอ
26 Apr 19, 11:11 AM
kee: สู้ไม่สู้อยู่ที่เตรียมตัวพร้อม หัวใจไม่ยอมแพ้99.5อัลฟาเรดิโอ
24 Apr 19, 11:22 AM
kee: เติมพลังชีวิต ด้วยพลังใจ เติมพลังใจด้วยพลังความอดทน99.5อัลฟาเรดิโอ
22 Apr 19, 11:20 AM
kee: เดินทางเรื่อยๆเมื่อยก็พัก แต่อย่าหยุด99.5อัลฟาเรดิโอ
19 Apr 19, 11:29 AM
kee: ความสุขหยิบจับได้รอบตัว อย่ามัวแต่เศร้า99.5อัลฟาเรดิโอ
18 Apr 19, 10:10 AM
kee: ถ้าไม่ถึงฝัน หันไปสร้างฝันใหม่ แล้ววิ่งต่อ..99.5อัลฟาเรดิโอ
17 Apr 19, 10:44 AM
kee: ฟังให้เยอะ คิดให้มาก พูดให้น้อย ชีวิตดี99.5อัลฟาเรดิโอ
16 Apr 19, 11:27 AM
kee: ความหวังสร้างพลังให้เดินต่อได้99.5อัลฟาเรดิโอ
8 Apr 19, 01:40 PM
หญ้า: หญ้าขอเพลงเปรี้ยวใจ ค่ะพึ่งเปิดมา เปิดแนวนี้ได้ป่าวคะ ^^ ขอบคุณมากๆค่ะคิดถึง อัลฟ่าเรดิโอมากๆๆจ้า
4 Apr 19, 11:07 AM
kee: แจกความรัก พักขัดแย้ง แสวงหาความสงบ99.5อัลฟาเรดิโอ
[older messages]