20 Mar 19, 11:32 AM
kee: ไปต่อได้ ถ้าสู้เต็มที่ ใจยังไหว99.5อัลฟาเรดิโอ
19 Mar 19, 11:20 AM
kee: ยอมเหนื่อยตอนที่ยังสู้ไหว เพื่อรับผลดีกว่าในบั้นปลาย99.5อัลฟาเรดิโอ
15 Mar 19, 11:44 AM
kee: ใช้กำลัง...เหนื่อย ใช้สมองบวกกำลังงานสำเร็จง่ายกว่า99.5อัลฟาเรดิโอ
14 Mar 19, 11:03 AM
kee: อ่อนไหว ไม่อ่อนแอ อ่อนข้อให้ ไม่ใช่ยอมแพ้ อ่อนสุภาพ ไม่ใช่อ่อนโลก99.5อัลฟาเรดิโอ
14 Mar 19, 11:03 AM
kee: อ่อนไหว ไม่อ่อนแอ อ่อนข้อให้ ไม่ใช่ยอมแพ้ อ่อนสุภาพ ไม่ใช่อ่อนโลก99.5อัลฟาเรดิโอ
13 Mar 19, 11:47 AM
kee: อย่าหวังพึ่งกำลังจากคนอื่น พลังแฝงอีกมากมายอยู่ในตัวเรา99.5อัลฟาเรดิโอ
12 Mar 19, 11:07 AM
kee: สู้สุดชีวิต แล้วจึงเรียกหาตัวช่วย99.5อัลฟาเรดิโอ
11 Mar 19, 11:13 AM
kee: สิ่งที่ทำไม่ได้วันนี้ ต่อไปอาจเป็นแค่บทเรียนขั้นต้นสำหรับความสำเร็จ99.5อัลฟาเรดิโอ
8 Mar 19, 10:13 AM
kee: ตามโลกให้เท่าทัน แต่ไม่ต้องตามก้นใคร ชีวิตเรา เรานำ99.5อัลฟาเรดิโอ
7 Mar 19, 10:21 AM
kee: อยู่กับความทรงจำดีๆ ดีกว่าเฝ้าเคียดแค้น99.5อัลฟาเรดิโอ
6 Mar 19, 08:21 AM
kee: สร้างมิตรเพิ่ม1คน ลดศัตรูไป1คนเช่นกัน99.5อัลฟาเรดิโอ
5 Mar 19, 09:40 AM
kee: สร้างโลกรอบตัวให้น่าอยู่ด้วยรอยยิ้ม คำพูดไพเราะ และความเอื้ออารี99.5อัลฟาเรดิโอ
4 Mar 19, 10:20 AM
kee: ทำตัวใหญ่เปลืองทุกอย่าง ทำตัวเล็กประหยัด สบายใจ ใช้ชีวิตง่าย99.5อัลฟาเรดิโอ
2 Mar 19, 10:39 AM
สาวออสซี่: ขอเพลง ขอให้เหมือนเดิม บูโดกัน ค่ะ ขอบคุณค่ะ
27 Feb 19, 11:05 AM
kee: เหนือความกลัว คือความกล้าหาญ ไม่ย่อท้อ99.5อัฟาเรดิโอ
25 Feb 19, 08:30 AM
kee: ดีทีที่สุด คาดหวังน้อย ทำมาก พอใจในสิ่งที่ได้99.5อัลฟาเรดิโอ
22 Feb 19, 10:29 AM
kee: ความคิดดีๆถ้าไม่มีการกระทำเต็มแรง ก็ไร้ผล99.5อัลฟาเรดิโอ
20 Feb 19, 09:29 AM
kee: สู้ไม่ไหวไม่ได้หมายความว่าแพ้ พักสักนิด ชีวิตยังเดินต่อ99.5อัลฟาเรดิโอ
19 Feb 19, 09:59 AM
kee: รักชาติด้วยสมองและใจ เลือกคนดูแลบ้านเมืองที่ไม่สักแต่รักชาติด้วยน้ำลาย99.5อัลฟาเรดิโอ
18 Feb 19, 09:31 AM
kee: สู่ฝัน อาจมีสะดุด มองมุ่งไปข้างหน้า พาตัวเองไปให้สุด99.5อัลฟาเรดิโอ
[older messages]