19 Apr 18, 09:41 AM
kee: ตื่นมายังหายใจ ชีวิตไปต่อด้วยหัวใจแข็งกล้า๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
18 Apr 18, 09:54 AM
kee: วันที่สมองตีบตัน..ต้องปลุกปลอบหัวใจให้แข็งแกร่ง๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
17 Apr 18, 11:04 AM
kee: กลับมาทำงานสร้างโลกให้สวยกัน๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
12 Apr 18, 10:16 AM
kee: ใช้เวลาดีที่สุด กับครอบครัวที่คุณรักและรักคุณ สุขสันต์วันสงกรานต์ครับ๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
11 Apr 18, 09:46 AM
kee: หวังใดๆต้องเติมการกระทำ แล้วเหยาะความตั้งใจ จึ่งได้ความสมหวัง๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
10 Apr 18, 10:56 AM
kee: สุขที่รับ มักเท่ารักที่ทุ่มให้คนรอบกาย๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
6 Apr 18, 09:38 AM
kee: ฝันที่ไขว่คว้าไม่ได้ เก็บไว้เป็นบทเรียนดีๆ๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
5 Apr 18, 09:26 AM
kee: สิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็น สิ่งที่ใช่ภายหน้าอาจหายไป ใช้ชีวิตกับปัจจุบันอย่างไม่ประมาท๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
4 Apr 18, 10:18 AM
kee: ชีวิตที่ราบเรียบ แสดงว่ามีปัญหา มีคลื่นลมบ้าง เพื่อชีวิตที่แข็งแรง๙๙.๕อัฟาเรดิโอ
3 Apr 18, 11:28 AM
kee: ร้อนกายได้ อย่าร้อนใจ งานการจะเสียหายนะท่าน๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
30 Mar 18, 09:18 AM
kee: ขอพระเจ้าประทานความสุขและสันติสุขแด่ทุกท่าน อิสเตอร์2018..๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
29 Mar 18, 09:34 AM
เอก: ขอเพลง ใครสักคน ของมาช่า ครับ
29 Mar 18, 09:17 AM
kee: รักที่จะลืม แต่อย่าลืมที่จะรัก๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
27 Mar 18, 09:46 AM
kee: ร้อนที่ตัว แต่เย็นที่ใจ ใช้สมองร่มๆทำงานนะครับ๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
26 Mar 18, 09:19 AM
kee: ให้สิ่งดีๆกับคนรอบข้าง เพื่อทางข้างหน้าของคุณมั่นคง๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
26 Mar 18, 09:16 AM
kee: ให้สิ่งดีๆกับคนรอบข้าง เพื่อทางข้างหน้าที่ของคุณมั่นคง๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
23 Mar 18, 10:28 AM
kee: ความสำเร็จของชีวิต เอาความพึงใจของตัวเองวัดแล้วจะไม่เหนื่อยเท่าเปรียบเทียบคนอื่น๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
22 Mar 18, 10:19 AM
kee: ร้อนๆแบบนี้ ฟังเพลงเย็นๆที่๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
21 Mar 18, 10:35 AM
kee: อุปสรรคทำให้ชีวิตกระฉับกระเฉง๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
20 Mar 18, 10:25 AM
kee: งานที่ทรงคุณค่ามักออกมาจากคนที่ทำอย่างเต็มใจและเต็มแรง๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
[older messages]