24 Sep 18, 09:35 AM
kee: เป็นคนตัวเล็กที่มีคุณค่าต่อคนอื่น ดีกว่าผู้ยิ่งใหญ่ที่ทำร้ายสังคม๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
21 Sep 18, 09:43 AM
kee: ชีวิตที่โลดเต้นได้ เลือกหยิบสิ่งอันพึงใจไหว คือน่าพอใจ๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
20 Sep 18, 10:06 AM
kee: เราจำเป็นต้องเห็นคุณค่าตัวเองมากกว่ารอให้คนอื่นมาชื่นชม๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
19 Sep 18, 10:01 AM
kee: ล้มแล้วไม่ลุก เหมือนชินติดคุกแล้วอยู่ยาว๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
17 Sep 18, 11:12 AM
kee: ชุ่มฉ่ำที่ใจ สดใสที่ใบหน้า ฝ่าฟันได้ทุกสถานการณ์๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
14 Sep 18, 10:47 AM
kee: พูดตรงนั้นดี แต่ดีกว่าถ้าพูดแล้วได้ทั้งกำลังใจและมิตรภาพ๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
13 Sep 18, 09:41 AM
kee: อยู่อย่างสงบ ดีกว่ารบใครเขาไปทั่ว๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
12 Sep 18, 09:42 AM
kee: ความรัก ความหวัง ทำให้ชีวิตดำเนินต่อไป ๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
7 Sep 18, 09:33 AM
kee: ประสบสุขในใจตน ดียิ่งกว่าประสบความสำเร็จในสายตามนุษย์๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
6 Sep 18, 09:23 AM
kee: กำลังใจสร้างได้ แค่อย่าเหยียดตัวเองจนเกินเหตุ๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
5 Sep 18, 09:27 AM
kee: ถ้าเครียดนัก พักซะบ้าง๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
4 Sep 18, 10:16 AM
kee: โลกกว้าง เส้นทางไม่ได้ราบเรียบ โลกแคบทางเดินเลือกให้น้อย๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
31 Aug 18, 09:16 AM
kee: โลกไม่สมบูรณ์แบบ เราก็ไม่จำเป็นต้องperfect๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
31 Aug 18, 09:15 AM
kee: ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยเราเสมอ
30 Aug 18, 09:39 AM
kee: ลมแรง..หลบ...พายุมา...เลี่ยง.ชีวิตบางช่วงมีพักบ้างเพื่อออม.ถนอมกำลัง๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
29 Aug 18, 08:58 AM
kee: วันที่คุณเกิดมาก็เป็นส่วนหนึ่งของโลก ทีคุณจะทำให้ดีขึ้นด้วย2มือ๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
28 Aug 18, 10:42 AM
kee: อย่าหวังกับสิ่งรอบข้างมากมายจนใจอ่อนล้า โฟกัสภายในใจคุณให้ชุ่มดีกว่า๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
24 Aug 18, 10:42 AM
kee: ความสุขบางครั้งมาจากการลดความคาดหวัง๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
23 Aug 18, 10:51 AM
kee: ฟังเสียงร่างกายและหัวใจตัวเอง เสียงคนรอบกาย เพื่อการใช้ชีวิตสมดุล๙๙ใ๕อัลฟาเรดิโอ
22 Aug 18, 11:13 AM
kee: วันที่ดีที่สุดของชีวิต คือวันที่ยังหายใจเองได้๙๙.๕อัลฟาเรดิโอ
[older messages]