22 Feb 19, 08:33 AM
hi: c
2 Feb 19, 09:28 AM
Amy: Hi
29 Jan 19, 02:44 PM
pp: ppappappapapapapapap
24 Jan 19, 12:28 PM
x: damm
24 Jan 19, 12:14 PM
x: tyuoo
24 Jan 19, 12:14 PM
x: what are you doing?
24 Jan 19, 12:13 PM
x: nikki
24 Jan 19, 12:13 PM
x: hi
12 Jan 19, 08:22 PM
Nikki: Hai
10 Jan 19, 12:04 PM
Ellden: dah diam ke
10 Jan 19, 12:03 PM
Ellden: ok
10 Jan 19, 12:03 PM
Ellden: meat
10 Jan 19, 11:59 AM
Ellden: ,kdhkiufmuhekhcvmjud
10 Jan 19, 11:59 AM
chua loke yen: gugujiau
10 Jan 19, 11:59 AM
Ellden: xdsds
10 Jan 19, 11:59 AM
Ellden: adam
10 Jan 19, 11:59 AM
Ellden: aku kautak layan
10 Jan 19, 11:58 AM
chua loke yen: hjk
10 Jan 19, 11:58 AM
Ellden: lolow kau beso
10 Jan 19, 11:58 AM
Ellden: lolo
[早期信息]