15 Nov 09, 16:47
חן^הנהלת טלקר: :cry:
15 Nov 09, 16:47
חן^הנהלת טלקר: ככה עושים סמיילי בוכה
15 Nov 09, 16:47
חן^הנהלת טלקר: חן?!
15 Nov 09, 16:46
חן^הנהלת טלקר: לא הצלחתי חח
15 Nov 09, 16:46
חן^הנהלת טלקר: :'(
13 Nov 09, 20:48
חן^הנהלה: איך לעזאזל עושים סמיילי בוכה?!
13 Nov 09, 20:47
חן^הנהלה: [cry]
13 Nov 09, 20:47
חן^הנהלה: [cry[
13 Nov 09, 20:47
חן^הנהלה: :(
13 Nov 09, 20:47
חן^הנהלה: D:
13 Nov 09, 20:46
חן^הנהלה: :)
22 Oct 09, 20:44
חן^הנהלה: :)
21 Oct 09, 23:27
חן^הנהלת טלקר: חח כהכל ההופעות רק שם.. XD
21 Oct 09, 17:36
חן^הנהלה: עיר מדהימה:)
21 Oct 09, 16:48
חן^הנהלת טלקר: אהה יפה
20 Oct 09, 21:55
חן^הנהלה: תל אביב
20 Oct 09, 20:44
חן^הנהלת טלקר: חן איפה את גרה?
19 Oct 09, 09:28
חן^הנהלת טלקר: :)
18 Oct 09, 16:54
חן^הנהלה: אהה
18 Oct 09, 14:50
חן^הנהלת טלקר: חח חזרתי ב11 וחצי בימי שישי :)
[הודעות ישנות יותר]