[Các tin cũ]
22 Nov 16, 10:48 PM
VanPhuoc: Chào bạn. Chi phí vận chuyển quan tài bằng máy bay không đắt hơn so với đi bằng xe. Khoản cách vận chuyển càng xa thì chi phí vận chuyển hàng không càng rẻ đó bạn,
22 Nov 16, 10:50 PM
VanPhuoc: Với khoản cách 1000 cây số thì vận chuyển đường hàng không rẻ hơn 30% và nhanh hơn gấp 10 lần so với đi bằng đường bộ.
22 Sep 17, 11:13 PM
Ken: - good
1 Feb 19, 01:36 PM
Kevin: Will u do business with criminal s
1 Feb 19, 01:36 PM
Kevin: My bro just got a death sentence
1 Feb 19, 01:37 PM
Kevin: He's Vietnamese. The family wants his body in his hometown
1 Feb 19, 01:38 PM
Kevin: I suggest airplane service by your funeral team
1 Feb 19, 01:39 PM
Kevin: I suppose u pretty famous for funerals in Vietnam
1 Feb 19, 01:41 PM
Kevin: I see lots of teams like Van phu, Van phu,... U sure your team is authentic
1 Feb 19, 01:42 PM
Kevin: We rich men from Miami, Florida, so money is no big deal
1 Feb 19, 01:43 PM
Kevin: But, we not patient
1 Feb 19, 01:43 PM
Kevin: U reply so slow, we think we should find other teams
1 Feb 19, 01:44 PM
Kevin: Anyway, thank you
1 Feb 19, 01:46 PM
Kevin: We want the box made of gold
1 Feb 19, 01:46 PM
Kevin: Like what we said, money is no big deal, so we want the gold box
1 Feb 19, 01:46 PM
Kevin: Can u offer what we want
25 May 20, 10:45 AM
VanPhuocFuneral: @Kevin: Please mail us vanphuocfuneral@gmail.com
16 Dec 20, 07:27 PM
La: Có bán quan tài kẽm ko shop
16 Dec 20, 07:27 PM
La: Có bán quan tài kẽm ko shop
18 Dec 20, 09:12 AM
Van Phuoc: Chúng tôi có quan tài tole kẻm nhưng chỉ dùng để pục vụ trực tiếp cho khách hàng chứ không bán lại nhé.