12 Sep 19, 08:28 AM
NGUYỄN THỊ CHÓI NHỊ 10 KH: CHÓI HỌC NHỊ 10 KHÓA 8 (1969_1971)
12 Sep 19, 08:27 AM
NGUYỄN THỊ CHÓI NHỊ 10 KH: Bạn muốn tìm là HÒA THU. khi sang USA có chồng và mang tên THU NGUYEN DAO
12 Sep 19, 08:25 AM
NGUYỄN THỊ CHÓI NHỊ 10 KH: ĐT 034 673 4417
12 Sep 19, 08:23 AM
NGUYỄN THỊ CHÓI NHỊ 10 KH: Tìm bạn cùng khóa 8 cùng lớp nhị 10 địa chỉ sau cùng Gaden Grove
12 Apr 19, 08:14 PM
Tran Thi Kim Duyen - K11: Mong tim cac ban Lop Nhat 11&Nhi 3 ( 1972-1974)
12 Apr 19, 08:13 PM
Tran Thi Kim Duyen - K11: Muon tim cac ban Nhat 11 & Nhi 3 ( 1972 - 1974)
27 Aug 18, 10:40 PM
Trần Xuân Lộc-Khóa 11: Cuộn xuống hết để thấy phần 3 khung dưới cùng-Khung đầu ghi Tên Khóa-Khung kế ghi địa chỉ Email - Khung dưới ghi lời nhắn
10 Aug 18, 06:00 PM
Trần Xuân Lộc-Khóa 11: Quý Thầy Cô có nhắn tin tìm bạn cũ, nên để lại số phone và email, để tiện việc liên hệ
21 Jul 18, 07:48 PM
Trần thị mai hạnh: Đỗ hữuAnh và tất cả các bạn nào biết mình là tên maihạnh . Nhớ Kỳ, Tín Nhạn ,Sen .....email là thanhtuu2@yahoo.com
21 Jul 18, 07:45 PM
Trần thị mai hạnh: Muốn liên lạc với thủ khoa khoá 11 là
21 Jul 18, 07:42 PM
Trần thị mai hạnh: MHạnh ra trường khoá 11. O nhớ học nhất và nhị mấy . Biết học với lớp trưởng tên
21 Jul 18, 07:39 PM
Trần thị mai hạnh: Maihanh ra trường khoá 11 . Nhưng o nhớ học nhất mấy và nhị mấy . Biết có một lớp học với lớp trưởng là Lê Trường Kỳ. Học vớ
15 May 18, 11:24 AM
Nguyễn thị Bạch: Nguyễn thị Bạch khóa 4 , niên khóa 1965-1967 muốn tìm các bạn cùng lớp đệ I niên 1 và đệ II niên 1 ( Pháp văn ) cùng anh Khưu Kim Thanh khóa 3 -Nhắn tin bạn Đỗ Anh liên lạc với Bach qua địa chỉ email
15 May 18, 11:19 AM
Nguyễn thị Bạch: Nguyễn thị Bạch khóa 4 ( 1965-1967 ) muốn tìm lại các bạn cùng lớp đệ I niên 1 và đệ II niên 1 ( Pháp văn )
12 Mar 18, 03:56 AM
Trần trọng Thuỷ: Email: thuytrongtran@yahoo.com
12 Mar 18, 03:52 AM
Trần trọng Thuỷ: Cần tìm các bạn khoá 3: Hoàng văn Luyến và Thái văn Hẩu và chị Trần Ngọc Châu (khoá 7),tất cả trước 1975 đều dạy ở Phước Tuy.
12 Mar 18, 03:46 AM
Trần trọng Thuỷ: Cần liên lạc các bạn khoá 3 (1964-1966) :Hoàng văn Luyến , Thái văn Hẩu lớp I5 & Iì
18 Jan 18, 12:38 AM
Việt Nga K2: Bo sung email của Việt Nga là vietnga2642@gmail.com
17 Jan 18, 07:09 PM
Việt Nga K2: Việt Nga K2 muốn tìm các bạn cùng khóa Trương Hồng Liên, Võ Tuyết Hà, Hà Huy Quang. Hà và Quang cùng nhận nhiệm sở một ngày với Nga và Cảnh. Liên lạc với Nga qua email này nếu nhận được tin nhắn cácn!
8 Jan 18, 07:29 PM
Lê Văn Tài K11: Lê Văn Tài - K119 - Đc: 321A, TL9, Ấp 4A, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, Tp HCM - Dđ 01698833267 - Email;
[older messages]