7 Nov 16, 11:35 AM
ari: ikeh yuk
31 Aug 16, 07:53 PM
JAV: :nuts:
31 Aug 16, 07:53 PM
JAV: IKEH" KIMOCHI
31 Aug 16, 07:52 PM
JAV: JAPANESE MESSAGE HAHAHA
31 Aug 16, 07:51 PM
JAV: :P
31 Aug 16, 07:02 PM
JAV: HAY
19 Jan 16, 08:35 AM
Abdul: zombie lue
19 Jan 16, 08:35 AM
hilmi: kasi tau do ng
19 Jan 16, 08:35 AM
Abdul: gandeng
19 Jan 16, 08:35 AM
asep: gimana ya kasita gak
19 Jan 16, 08:34 AM
hilmi: aduhhh gimana
19 Jan 16, 08:34 AM
jonatan 2: susah banget sih
19 Jan 16, 08:34 AM
jonatan 2: ahahahaah
19 Jan 16, 08:33 AM
jonatan 2: gimana caranya susah
19 Jan 16, 08:33 AM
datuk: hilkylovehanna
19 Jan 16, 08:33 AM
Abdul: wlkwkwkwkwkwk
19 Jan 16, 08:32 AM
Razak: sarah lov dapid
19 Jan 16, 08:31 AM
Naga Bonar: <:)
19 Jan 16, 08:31 AM
Naga Bonar: :?
19 Jan 16, 08:31 AM
Naga Bonar: :\
[older messages]