[older messages]
6 Oct 18, 06:56
Customer service: >> ทางร้านมีกำหนดหยุดจัดส่งสินค้าตั้งแต่วันที่ 11-15 ต.ค. 2018 แต่ยังรับออเดอร์และแจ้งโอนตามปกติค่ะ
7 Oct 18, 05:58
Customer service: >> เจ้าหน้าที่ทำการแจ้งเลข Tracking Number ประจำวันที่ 06/10/2018 ทาง E-Mail ของท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
8 Oct 18, 22:16
Customer service: >> เจ้าหน้าที่ทำการแจ้งเลข Tracking Number ประจำวันที่ 08/10/2018 ทาง E-Mail ของท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
8 Oct 18, 22:16
Customer service: >> ทางร้านมีกำหนดหยุดจัดส่งสินค้าตั้งแต่วันที่ 11-15 ต.ค. 2018 แต่ยังรับออเดอร์และแจ้งโอนตามปกติค่ะ
10 Oct 18, 04:42
Customer service: >> เจ้าหน้าที่ทำการแจ้งเลข Tracking Number ประจำวันที่ 09/10/2018 ทาง E-Mail ของท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
10 Oct 18, 04:42
Customer service: >> ทางร้านมีกำหนดหยุดจัดส่งสินค้าตั้งแต่วันที่ 11-15 ต.ค. 2018 แต่ยังรับออเดอร์และแจ้งโอนตามปกติค่ะ
15 Oct 18, 14:52
Customer service: >> ทางร้านเริ่มจัดเตรียมออเดอร์สำหรับรอบจัดส่งวันที่ 16/10/2018 แล้วนะคะ และรอรับออเดอร์ต่อเนื่องค่ะ
17 Oct 18, 12:06
Customer service: >> เจ้าหน้าที่ทำการแจ้งเลข Tracking Number ประจำวันที่ 16/10/2018 ทาง E-Mail ของท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
17 Oct 18, 12:06
Customer service: >> เจ้าหน้าที่ทำการแจ้งเลข Tracking Number ประจำวันที่ 17/10/2018 ทาง E-Mail ของท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
19 Oct 18, 00:26
Customer service: >> เจ้าหน้าที่ทำการแจ้งเลข Tracking Number ประจำวันที่ 18/10/2018 ทาง E-Mail ของท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ