30 Sep 16, 02:24 PM
hzjj: có
30 Sep 16, 02:24 PM
hzjj: có có
30 Sep 16, 02:24 PM
hzjj: nè
30 Sep 16, 02:24 PM
hzjj: có a nè
30 Sep 16, 02:23 PM
hzjj: nhỉ
30 Sep 16, 02:23 PM
hzjj: có girl nào hởm nhỉ
6 May 16, 12:10 AM
vodanh: bun wa nubg cac wa
14 Oct 15, 10:08 PM
trust: ở đây có ai là girl kp
14 Oct 15, 10:08 PM
trust: hi
16 Sep 15, 10:45 PM
luan: cailon
15 Sep 15, 08:30 PM
Cu to nhất làng: Có e nào đi chơi k
31 Jul 15, 11:46 PM
buồi to: chào cac em
10 Jul 15, 06:41 PM
cai lob: đụ
3 Jun 15, 10:20 PM
Đã Có Vợ: hn pm nhau đuê
31 Jan 15, 11:33 PM
cu nung: jo nay con aj nc k tar.pun wa
31 Jan 15, 11:32 PM
cu nung: co aj nc k
31 Jan 15, 11:31 PM
cu nung: co aj nc k ?
28 Jan 15, 02:55 PM
du nhau di: pet ap phag dau rui
28 Jan 15, 02:53 PM
du nhau di: \du nhau k
28 Jan 15, 02:53 PM
vaicc: 123456
[older messages]