12 Aug 19, 05:56 PM
phaka: ขอบคุณค่ะ คุณตู่
12 Aug 19, 04:32 PM
phaka: สวัสดีค่ะคุณตู่
5 Aug 19, 04:54 PM
phaka: :)
22 Jul 19, 05:39 PM
phaka: :heart:
22 Jul 19, 05:27 PM
phaka: ชอบเพลงนี้ค่ะ
20 Jul 19, 05:21 PM
phaka: :heart:
20 Jul 19, 05:06 PM
phaka: cruising
17 Jul 19, 05:56 PM
phaka: ขอบคุณค่ะ
17 Jul 19, 05:15 PM
phaka: give me a kiss to build a dream on
17 Jul 19, 05:07 PM
phaka: what a wonderful world
17 Jul 19, 04:31 PM
phaka: :)
15 Jul 19, 05:46 PM
aoei: 💖💖💖
15 Jul 19, 04:54 PM
phaka: :heart:
14 Jul 19, 04:05 PM
phaka: ghost riders in the sky
13 Jul 19, 04:28 PM
phaka: สวัสดีค่ะคุณตู่
9 Jul 19, 05:59 PM
phaka: :)
9 Jul 19, 05:34 PM
phaka: desert moon
9 Jul 19, 04:37 PM
phaka: สวัสดีค่ะคุณตู่
7 Jul 19, 05:44 PM
phaka: ขอบคุณค่ะคุณตู่
7 Jul 19, 04:37 PM
phaka: coat of many colors
[older messages]