19 Apr 15, 18:25
.: ต้องแจ้ง อ.ตุ่นครับเพราะล็อคกุญแจ
19 Apr 15, 18:23
.: แจ้งอาคารเกษตรชั้น2ลืมปิดไฟครับ
21 Jun 14, 18:36
.: นายเด่นซ่วยกำจัดรังแตน637ด่วนครับ
20 Jun 14, 19:48
.: 22มิถุนายน57 ครูบุญลือไปราชการครับ
8 Jun 14, 10:57
.: 24มิย.แนะแนวม.ขอนแก่น 90ปี นายจักรพันธุ์รับผิดชอบจัดพื้นที่โล่งไว้
8 Jun 14, 10:56
.: `นายเด่นซ่อมปั๊มน้ำโรงอาหารใหม่ด่วนมากวันี้
10 Apr 14, 08:01
.: เตรียมจัดงานรดน้ำดำหัว หอประชุม 90ปี 11เมย.57นายจักรพันะื
31 Mar 14, 00:15
บุญลือ: จัดเตรียมประชุม 90ปี เวลา21.00 น หลังนับคะแนนสว. 240ที่นั่งนายจักรพันธุ์นายบูญหลายนายประสาร
27 Mar 14, 22:51
บุญลือ: นายเด่นซ่อมกลอน ห้อง127 และห้องน้ำสบายเพลส วันนี้
27 Mar 14, 22:49
บุญลือ: นายชัยศิริ ติดตั้งสปอร์ไลท์ สนาม 3 จุด ที่อัฒจรรย์
27 Mar 14, 22:48
บุญลือ: นางประทีปนางวาสนาทำความสะอาดห้องน้ำสบายเพลส เตรียมงานแต่งงาน29 มีค57
27 Mar 14, 22:46
บุญลือ: นายบุญหลายจัดห้องคณิต 100ที่นั่ง ประชุมมสธ 28 มีค.57
27 Mar 14, 22:45
บุญลือ: นายจักรพันธ์ุเคลียร์90ปีเตรียมงานเลือกตั้งสว.30มีค57
27 Mar 14, 22:44
บุญลือ: นายประสารเก็บป้ายโคฟเวย์งานแนะแนวพับเก็บ กลุ่มแม่บ้านปัดกวาดโดม111ปีเตรียมงานแต่งงาน29มีค.57
22 Nov 13, 15:30
หัวหน้า: ช่วงเช้าให้ ตรวจสอบรั้ว ด้านข้าง ปรับปรุงซ่อมเหมือนเดิม
23 Sep 13, 11:36
หัวหน้า: ต่อไฟฟ้าส่องสว่างใต้ถุนโรงอาหาร นายสุนทรนายชัยศิรินายบุญหลาย23-24-25-26-27กันยายน56ให้แล้วเสร็จ
23 Sep 13, 11:34
หัวหน้า: งานทาสีอาคารคาเดท นายปาริชุนนายวรากรณ์นายตรีนิวัฒน์ให้แล้วเสร็จวันนี้
23 Sep 13, 11:33
หัวหน้า: จัเก็บผ้าธงทิวความสะอาดโรงซ่อมเตรียมงานเกษียณผช.ประชิด นายภิรม นายสุเจริญนายปัญญานายทนงเช้านี้-ภาคบ่าย
23 Sep 13, 11:32
หัวหน้า: จัดโตะอาหารห้องพัสดุใหม่30ที่นั่งนายทนงเช้านี้
23 Sep 13, 11:31
หัวหน้า: เช้านี้เก็บตอไม้หลังอาคาร2 นายภิรมนายทนงนายสุดเจริญนายปัญญา
[older messages]