Full Chatbox | Full GG-Acc
(Dùng acc nào phải ghi vào danh sách này để tránh bị trùng)
20/08/17, 18:17
魁の光: :dc1:
20/08/17, 18:17
Ket Lão Đại: không thắng được assasin :qq1:
20/08/17, 18:14
魁の光: lên google học combo là xong mà :dc1:
20/08/17, 18:14
魁の光: :dc1:
20/08/17, 18:13
Ket Lão Đại: bắt đầu thắng được vài trận :qq1:
20/08/17, 16:36
Nymph: :qq1: movie kỷ niệm 60 năm Toei mà đắng vậy sao
20/08/17, 16:32
Nymph: :qq1: rù quến tên nào biết jap trans cho rồi
20/08/17, 15:47
Michijou: ta chưa thử và cũng ko muốn thử :qq1:
20/08/17, 15:46
Sexybeam: ta đã sub tiếng pháp vs tiếng nga rồi đó :qq1:
20/08/17, 15:46
Sexybeam: mi thử chưa :qq1:
20/08/17, 15:46
Sexybeam: sub tiếng pháp :qq1:
20/08/17, 15:46
Michijou: có sub tàu mới chết :qq1:
20/08/17, 15:45
Sexybeam: lom rom
20/08/17, 14:20
Michijou: lâu quá :qq1:
20/08/17, 14:20
Michijou: clone acc GG dc 80% rồi :qq1:
20/08/17, 14:07
人 tố bị ẩn: [link] :cmnr24:
20/08/17, 13:56
Ket Lão Đại: có cái khu vực hướng dẫn dành cho staff đó, tạo trong đó thì chỉ staff thấy :qq1:
20/08/17, 13:55
Michijou: tạo topic forum cho mỗi staff thấy tạo sao thế :qq1:
20/08/17, 13:49
Ket Lão Đại: không có sub thì muối lắm :qq1:
20/08/17, 13:40
Michijou: 1 movie của Toei mà chả ai quan tâm :qq1:
[Các tin cũ]