Full Chatbox | Full GG-Acc
(Dùng acc nào phải ghi vào danh sách này để tránh bị trùng)
27/06/17, 12:14
Michijou: thấy có người up rồi :cmnr1:
27/06/17, 11:41
Nari: mai mới bán :kan1:
27/06/17, 10:42
Michijou: eromanga có bd kìa nải ơi
27/06/17, 08:26
Nari: [link]
26/06/17, 23:43
人 tố bị ẩn: [link] Mẽo remake bộ siêu nhân này còn hay hơn bản gốc của Jap nữa, phim hồi bé ta dc coi đó :bb4:
26/06/17, 23:38
Ket Lão Đại: thôi ngủ :ngap:
26/06/17, 23:36
Gấu Bất Tử: coi siêu nhân gao ứ đc coi đủ bộ nữa, phải coi lung tung vì coi ké :cmnr3:
26/06/17, 23:35
Gấu Bất Tử: sao giống ta vậy :cmnr3:
26/06/17, 23:34
Ket Lão Đại: hồi đấy nhà hàng xóm có điều kiện mua đĩa siêu nhân về coi, ta đứng ngoài cửa sổ coi ké :maki3:
26/06/17, 23:32
人 tố bị ẩn: [link] trường tồn :bb3:
26/06/17, 23:31
Gấu Bất Tử: thủy thủ mặt trăng coi tập 1 đến khúc tuxedo mặt nạ trai đẹp xuất hiện là éo xem nữa :cmnr1:
26/06/17, 23:31
Ket Lão Đại: chỉ vẽ mỗi người với khung thoại, không có tí ngoại cảnh nào :maki3:
26/06/17, 23:30
Ket Lão Đại: cái bộ cũ nhất mà ta đọc là thủy thủ mặt trăng :maki1:
26/06/17, 23:29
Ket Lão Đại: xem ra trên dưới chục năm nữa, mi sẽ không còn nhớ nổi ai là ai nữa đâu, đừng buồn, tin vui đấy, ít nhất thì mi cũng sẽ không quá đau khổ, quên hết rồi mà :maki3:
26/06/17, 23:29
Gấu Bất Tử: hồi lớp 5 ta còn đọc cả hội mắt nai các thứ kìa :thoiroi3:
26/06/17, 23:28
Gấu Bất Tử: mi muốn gì đây :thoiroi3:
26/06/17, 23:28
Ket Lão Đại: thực ra đây chỉ là một phép thử, để xem sự bất tử đã xâm thực não bộ của mi đến đâu rồi :maki3:
26/06/17, 23:27
Gấu Bất Tử: cũng phải search qua chap đó mới nhớ ra nổi :cmnr1:
26/06/17, 23:26
Gấu Bất Tử: lâu quá rồi cha, nhớ thế éo nào :cmnr1:
26/06/17, 23:25
Ket Lão Đại: mi đọc rồi mà, nhớ lại là biết liền :maki3:
[Các tin cũ]