Full Chatbox | Full GG-Acc
(Dùng acc nào phải ghi vào danh sách này để tránh bị trùng)
22/10/17, 22:55
Michijou: test
22/10/17, 22:29
人 tố bị ẩn: quăng ta :qq1:
22/10/17, 21:16
Nari: đúng là đồ con đẩu mà :qq1:
22/10/17, 21:15
魁の光: hên xui :qq1:
22/10/17, 21:15
Nari: đọc được chữ để làm sign chứ? :qq1:
22/10/17, 21:14
魁の光: :dc1:
22/10/17, 21:14
Michijou: chỉ giỏi nghe rồi bóc phét :qq4:
22/10/17, 21:14
Michijou: ta chưa dc 1/2 n5 nữa :qq4:
22/10/17, 21:14
魁の光: cộng thêm rơi rụng mỗi chỗ quên 1 tí :toki:
22/10/17, 21:13
魁の光: có thể dc coi là 4 :toki:
22/10/17, 21:13
Nari: mi học đến N mấy rồi?
22/10/17, 21:12
魁の光: ta là clone của hắn :poop:
22/10/17, 21:12
魁の光: có thể :poop:
22/10/17, 21:12
Nari: đẩu có đây không?
22/10/17, 21:00
魁の光: :cmnr1:
22/10/17, 21:00
Moe: thôi ta quyết định event tới streamer ez all :cmnr24:
22/10/17, 20:59
Moe: đm thôi nha :cmnr24:
22/10/17, 20:58
魁の光: bunnyhop :cmnr24:
22/10/17, 20:58
魁の光: :cmnr24:
22/10/17, 20:58
Moe: 5-5 6DD :cmnr24:
[Các tin cũ]