4 Nov 17, 12:00 PM
Aleesya: this is my feber song
4 Oct 17, 11:00 AM
fck you: mamatay na kayo
18 Aug 17, 10:33 PM
dan: hi jo
18 Aug 17, 10:32 PM
dan: hello
18 Aug 17, 10:32 PM
dan: hi
13 Aug 17, 07:28 PM
sexy_lover: 👌👈
13 Aug 17, 07:27 PM
sexy_lover: pwede ligawan
13 Aug 17, 07:27 PM
sexy_lover: AAA ko
13 Aug 17, 07:26 PM
sexy_lover: hi mga bebz
13 Aug 17, 07:26 PM
sexy_lover: hi mga bebZ
13 Aug 17, 07:25 PM
sexy_lover: hi mga n
13 Aug 17, 07:25 PM
sexy_lover: h
13 Aug 17, 07:23 PM
sexy_lover: ano bayAn
13 Aug 17, 07:22 PM
sexy_lover: ano bayan
13 Aug 17, 07:22 PM
sexy_lover: ano bAa yan
13 Jul 17, 08:16 PM
i <3 BTS: niceu
13 Jul 17, 08:14 PM
jang kookie: whahhaha ang kulit :P
25 Jun 17, 01:48 PM
jewin jmae: this s my theme song for my bf.darwin ......and guys thank u for the love
25 Jun 17, 01:46 PM
jewin jmae: this is my theme song to my bf.darwin.....and guya thank u for the love :heart:
5 Feb 17, 09:55 AM
ftghjk: hjukl;lk
[older messages]