7 Feb 12, 06:20 PM
שירה: אתר דפוקקקק
19 Mar 10, 04:57 PM
שחר: בעססהה :[
18 Mar 10, 04:24 PM
גרי: מה חל?????
18 Mar 10, 04:23 PM
שירה: חללל
12 Mar 10, 06:50 AM
שירה: שחר אולי אני יקדים את הפתיחה!
11 Mar 10, 06:55 PM
מיימן: שירה המלכה היפה והחחמה
11 Mar 10, 06:55 PM
מיימן: נו יאלה שיפתח אתר חדש אין לי מה לעסות
11 Mar 10, 06:54 PM
מיימן: שירה אין לי מה לעסות במחשב בלי האתר הזה
11 Mar 10, 04:46 PM
שירה: יש לי אתר חדש
11 Mar 10, 03:29 PM
שירה: אף אחד לא נכנס
10 Mar 10, 07:59 PM
שירה: ..
10 Mar 10, 07:55 PM
שירה: אבל תודה על העצעה
10 Mar 10, 07:55 PM
שירה: נראה אולי אני יפתח אתר חדש
10 Mar 10, 07:03 PM
הילה: רק אם בלך
10 Mar 10, 07:03 PM
הילה: שירה.. טיפה חשבתי על זה ועם את רוצה את יכולה לנהל איתי באתר אם כן אני יתן לך את הכתובת....
10 Mar 10, 06:57 PM
הילה: וואי שירה ממש סורי שאתר שלך נסגר.....
10 Mar 10, 05:10 PM
שירה: soory
10 Mar 10, 05:09 PM
שירה: אני מצטערת על הסגירה הרשמית
10 Mar 10, 04:08 PM
מיימן: שירה תיכנסי לאתר שלי לשלטים
10 Mar 10, 03:58 PM
מיימן: מי באתר
[הודעות ישנות יותר]