26 Sep 11, 05:20 PM
thandan33b: haiz. 33b ma sao ki cuc zay. anh tot nghiep cung k dang len la sao
26 Sep 11, 05:19 PM
thandan33b: sao k thay hinh homtot nghiep day ne
18 Nov 10, 09:23 AM
chenh venh: may bua nay len ma thay toan may cai cu. chua thay ae post bai moi j het
28 Sep 10, 08:42 PM
¶«¤°[£0v€]°¤«¶: her her
28 Sep 10, 08:42 PM
¶«¤°[£0v€]°¤«¶: 4rum thì đẹp mà chẳng có ma nào
28 Sep 10, 08:42 PM
¶«¤°[£0v€]°¤«¶: uầy
25 Sep 10, 09:47 PM
¶«¤°[£0v€]°¤«¶: latdatt la ai rua
20 Sep 10, 08:13 PM
lynxken: thi` cu tu tu chu may
20 Sep 10, 08:13 PM
lynxken: keke
19 Sep 10, 09:26 PM
¶«¤°[£0v€]°¤«¶: van~ vang' ve nhu xua nay :biggrin:
19 Sep 10, 09:26 PM
¶«¤°[£0v€]°¤«¶: her
18 Sep 10, 09:36 AM
lynxken: chu k lay dau ra ma coi
18 Sep 10, 09:36 AM
lynxken: co nhieu ng` post nhieu bai thi moi coc cai ma xem
18 Sep 10, 09:36 AM
lynxken: xong r` muon post bai o dau thi vao muc do
18 Sep 10, 09:36 AM
lynxken: moi nguoi muon post pai` thi fai dang ky thanh vien
16 Sep 10, 01:13 PM
chenhvenh: may cai muc GIAI TRI _ ANH VUI vao thi co thay duoc tam nao dau.
16 Sep 10, 01:11 PM
chenhvenh: lam sao toi co the vao cac muc de post bai day
16 Sep 10, 01:09 PM
chenhvenh: moi nguoi mun vao cac muc de post bai thi lam the nao
16 Sep 10, 12:46 PM
chenhvenh: toan thay may nguoi trong he dieu hanh lam viec thoi
16 Sep 10, 12:45 PM
chenhvenh: amin sao ko huong dan moi ngui vao pót bai
[older messages]