10 Nov 18, 11:16 AM
kmk: kaula babi
10 Nov 18, 11:16 AM
kmk: bodo lepu
5 Oct 18, 10:11 AM
ayah najib razak: sapa yg nak teman
5 Oct 18, 10:11 AM
ayah najib razak: boleh call dialah
5 Oct 18, 10:11 AM
ayah najib razak: haikal loner
5 Oct 18, 10:10 AM
ayah najib razak: siaslasj
5 Oct 18, 10:10 AM
ayah najib razak: babi dhlah 6 topik
5 Oct 18, 10:10 AM
ayah najib razak: aku tk baca lgi ctu ni
5 Oct 18, 10:10 AM
ayah najib razak: aku thu ku ada
5 Oct 18, 10:10 AM
ayah najib razak: bagilah spot
5 Oct 18, 10:10 AM
ayah najib razak: babi budak uum palau aku
5 Oct 18, 09:58 AM
ayah najib razak: ada spot tak
5 Oct 18, 09:58 AM
ayah najib razak: tk baca lgi
5 Oct 18, 09:58 AM
ayah najib razak: ctu susah doe
5 Oct 18, 09:58 AM
ayah najib razak: sya uitm je
5 Oct 18, 09:58 AM
ayah najib razak: hai pljr uum
5 Oct 18, 09:57 AM
ayah najib razak: tlg aku
5 Oct 18, 09:57 AM
ayah najib razak: tk baca lgi
5 Oct 18, 09:57 AM
ayah najib razak: akui ada exam ctu ptg ni
5 Oct 18, 09:57 AM
ayah najib razak: najibbb!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[older messages]