17 May 19, 05:28
Phát: anyone?? :D
27 Aug 14, 20:26
sss: :(
22 Nov 13, 09:05
PHÁT: Còn ai k? :D
19 Sep 13, 21:07
le bo: llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
19 Sep 13, 21:07
le bo: sksfgjksdflg
19 Sep 13, 21:07
le bo: gfgfgfgf
25 Nov 10, 15:51
umk: 66
25 Nov 10, 15:51
umk: 0
24 Jun 10, 19:30
WG™: Up up haha
23 Jun 10, 19:13
[N]bt: Len nao`
14 Jun 10, 19:59
WG™: >"<
11 May 10, 22:10
WG: :P
5 May 10, 22:10
WG: uh
5 May 10, 10:29
[N]bt: hè này team mình onl nhé
5 May 10, 10:28
[N]bt: lâu lâu onl
30 Apr 10, 12:28
Hattori Heiji: 2222222 :D
30 Apr 10, 06:39
WG: tại bận quá :(
5 Apr 10, 12:56
ShuNpo: dao nay ko thay anh onl vay ZLP?
11 Mar 10, 18:51
WG: hello ^^
9 Mar 10, 08:08
adam: nuke.inmyclan.com
[older messages]